Καινούρια Τμήματα

Σύγχρονο  Για μαθητές από 9 ετών.

Hip-hop  Νέο τμήμα για παιδιά από 8 ετών. Δημιουργία ομάδας, με σκοπό τη συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνής διαγωνισμούς.